Pobierz Nowe Testy na prawo jazdy kat.B

Testy na prawo jazdy 2016 kategorii W to świetny plan przygotowujacy do egzaminu na prawo jazdy. N celu ułatwienia powtórek method zapamiętuje pytania na które udzielono nieprawidłowych odpowiedzi.

Test na prawo jazdy 2017 kat. ABCDT – pytania oficjalne to system przygotowujący do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, zawierający oficjalne pytania identyczne jak na egzaminie państwowym! Software zapewnia świetne przygotowanie do nowych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Na prawo 2017 pytania podzielone na podstawowe i specjalistyczne.

Pytania w programie pochodzą z oficjalnej bazy, czyli są takie same jak na egzaminie państwowym. Na pytania odpowiada się TAK lub NIE (część podstawowa) oraz ABC (pytania specjalistyczne). Zgodnie z nowymi zasadami tylko jedna odpowiedź może być prawidłowa. W teście nie można wracać do poprzednich pytań. Każde pytanie posiada wagę punktową zależną od związku z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po osiągnięciu t teście cnm 68 z 74 możliwych punktów.

N trybie nauki i testu software zapamiętuje błędnie udzielone odpowiedzi pozwalając na szybką powtórkę trudnych pytań. Oprócz modułów nauki i testu method zawiera aktualny kodeks drogowy, taryfikatory mandatów i punktów karnych, statystyki, zdjęcia z budowy pojazdów egzaminacyjnych, zestaw znaków drogowych i wiele innych.

N programie Testy na prawo jazdy 2017 znajduje się obecnie około 2650 pytań dla kategorii ABCDT, które bardzo pomagają n opanowaniu materiału wymaganego na egzaminie państwowym. To jak cennym materiałem edukacyjnym jest program Testy na prawo jazdy 2017 można zauważyć nie tylko po olbrzymiej ilości pytań t nim zawartych, ale także po sposobie jego działania. Program Testy na prawo jazdy 2017 daje możliwość przerabiania pytań jedno po drugim, oraz wylosowania testu tak jak na egzaminie państwowym. Każde pytanie w testach na prawo jazdy posiada przypisaną wagę punktową. Egzamin zostaje zaliczony, gdy osiągniemy minimalną wymaganą liczbę punktów.

Nowe testy na prawo jazdy 2017 to nowa aplikacja, która powstała na bazie pierwszej wersji tego programu, wydanej po zmianie pytań egzaminacyjnych w roku 2013. N nowej wersji dodano oficjalną bazę pytań oraz naniesiono poprawki, wprowadzono również liczne zmiany w interfejsie i działaniu programu. W programie znajduje się wiele uzupełniających materiałów, które tradycyjnie już zostały zebrane w jedno miejsce. Materiały te to kodeks drogowy, zestaw znaków, taryfikatory, budowa samochodów egzaminacyjnych i wiele innych.